Liên hệ Bách Chiến

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address

 • Văn phòng
 • 8/6 Gò Dầu,
 • Phường Tân Sơn Nhì,
 • Quận Tân Phú
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 6651 1586
 • Xưởng
 • D15/22Q Võ Văn Vân,
 • Xã Vĩnh Lộc B,
 • Huyện Bình Chánh
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 6266 8927
 • Fax: (028) 6266 8931

E-mail Address

Phone Number

Liên lạc chúng tôi